Voorlichting, training en scholing

Voorlichting en training van naasten van een persoon met afasie en scholing van zorgverleners is een noodzakelijk onderdeel van de logopedische begeleiding. Zie hiervoor ook de richtlijn diagnose en behandeling van afasie en de NAIS.

Algemene voorlichting over logopedie voor familie

In veel instellingen worden voorlichtingsbijeenkomsten gegeven over de gevolgen van hersenletsel voor partners en andere familieleden. Hier vind je enkele voorbeelden van het onderdeel dat de logopedist verzorgt. Uiteraard betreffen deze presentaties, naast informatie over afasie, ook de andere terreinen waar de logopedist zich mee bezig houdt.

 • Binnen Revalidatiecentrum De Vogellanden wordt voor partners – in de breedste zin van het woord – van revalidanten de partnerpartipatiecursus aangeboden. De cursus bestaat uit bijeenkomsten die elke keer door een andere discipline worden verzorgd. Deze presentatie gebruiken de logopedisten. Als aanvulling wordt het proces van slikken en verslikken geïllustreerd door middel van tekenen en een model van het keelgebied.
  Voor vragen en opmerkingen: Nina Blom-Termeer
 • Op Revant, Revalidatiecentrum Breda wordt de CVA-voorlichting gegeven aan familieleden (partners, kinderen, ouders) van revalidanten. Deze voorlichting bestaat uit 5 bijeenkomsten, verzorgd door de verschillende disciplines, waaronder de afdeling logopedie.
  Voor vragen en opmerkingen: Dineke Blom

Voorlichting voor naasten

Deze presentatie is te gebruiken bij het informeren van familie en vrienden over de afasie van de cliënt/revalidant.

Werkwijze:

 • De presentatie wordt samen met de persoon met afasie vooraf ingevuld. Hierbij kunnen dia’s die niet ter zake doen worden weggelaten en ontbrekende dia’s worden toegevoegd.
 • Er dient daarbij ook een keuze gemaakt te worden uit de adviezen voor de communicatie. Tijdens de bijeenkomst kan het communicatieadvies apart aan de aanwezigen worden meegegeven.
 • De persoon met afasie bepaalt samen met de partner wie uitgenodigd worden (familie, vrienden, collega’s etc). In de therapie kan samen een uitnodiging worden opgesteld.
 • De presentatie wordt gegeven door de persoon met afasie (indien mogelijk) samen met de therapeut en duurt ongeveer 1,5 uur.
 • Wanneer de persoon met afasie een hulpmiddel gebruikt om de communicatie te ondersteunen, kan aan het eind van de presentatie ruimte worden ingepast om hier samen of in kleine groepjes mee te oefenen.
 • Ter illustratie kan een filmpje van een gesprek met de persoon met afasie getoond worden.

Uiteraard zijn dit enkele mogelijkheden van deze presentatie. Suggesties kunnen gemaild worden naar info@afasienet.com.

Deze presentatie is ontwikkeld door Dineke Blom, ten behoeve van Revant, Revalidatiecentrum Breda.

Partnertraining

Richtlijn afasie, Aanbeveling 32:

De logopedist kan de communicatievaardigheden van de direct betrokken conversatiepartner van de persoon met afasie gestructureerd trainen met de Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT; Wielaert & Wilkinson, 2012).

De PACT, Partners van Afasiepatiënten Conversatietraining, biedt een gestructureerde training van de communicatievaardigheden van de direct betrokken gesprekspartner.

In de periode 2012-2014 werd het implementatie project ‘ImPACT’ uitgevoerd. In dit project is de PACT geïntroduceerd in 7 revalidatiecentra en 3 verpleeghuizen. ImPACT maakte onderdeel uit van het Revalidatie Innovatie programma van Revalidatie Nederland en werd uitgevoerd door Rijndam Revalidatie te Rotterdam.

Om de introductie van PACT bij cliënt-koppels (cliënt met afasie en gesprekspartner) te vergemakkelijken werd het PACT partnerinterview ontwikkeld. Dit interview is nu gratis beschikbaar.
Het interview biedt een structuur voor het informeren en motiveren van partners voor PACT.

Supported Conversation for Adults With Aphasia (SCA™)

Richtlijn afasie, aanbeveling 31:

De logopedist gebruikt Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA™, Kagan et al., 2001) bij het trainen van de communicatieve vaardigheden van zorgverleners en vrijwilligers die werkzaam zijn in een zorgorganisatie waar personen met afasie zijn.

AI_Logo_New_250px1

SCA™ is ontwikkeld door het Aphasia Institute  in Canada. Op dit moment is er nog geen vertaling beschikbaar van SCA™. De principes zijn op de website van het Aphasia Institute terug te vinden en als zodanig ook bruikbaar in de Nederlandse logopedische praktijk.

Scholing voor artsen

Deze powerpointpresentatie is bruikbaar voor onderwijs aan geneeskundestudenten/arts-assistenten.
De presentatie bevat informatie over o.a.

 • Differentiaaldiagnostiek afasie/andere communicatiestoornissen;
 • Afasietypen;
 • Onderzoek en behandelmogelijkheden en praktische informatie over bedside screenen van de taalvaardigheden van de patiënt;
 • Diverse termen, deze worden in een onderschrift toegelicht.

Om goed begrip te krijgen van afasie is het gebruik van afbeeldingen onontbeerlijk. In de presentatie worden suggesties gedaan voor bruikbaar beeldmateriaal. Uiteraard kan ook een selectie van de dia’s gemaakt worden, afhankelijk van het doel van de scholing en de hoeveelheid beschikbare tijd.

De presentatie is ontwikkeld door de werkgroep Scholing van de NVAT in samenwerking met artsen en logopedisten uit het neurologische werkveld, en gepubliceerd op de website van de NVAT in december 2012. Suggesties voor aanpassingen kunnen gestuurd worden naar de contactpersoon van de NVAT.

Werkgroep Scholing NVAT,
Antoinette Keulen
Manon Schrijnemaekers
Henriëtte van der Wielen

Met dank aan:
Marjan Bosje, Nicole Jünger, Eva Louwersheimer, Marie Jeanne te Meij, Bob van Oosten, Annet Slabbekoorn, Mia Verschaeve en Marieke Visser.

PACT Partners van Afasiepatiënten conversatietraining

Supported Conversation

Deel je scholing!

We zijn nog op zoek naar:

 • scholing aan verplegenden en verzorgenden,
 • scholing aan partners en familie.

Stuur je presentaties naar info@afasienet.com.

Voor meer informatie zie hier.

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie