Spraakapraxie

Spraakapraxie kan zich net als afasie en dysartrie voordoen na niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte.

Symptomen van spraakapraxie

Mensen met spraakapraxie hebben moeite met het doelbewust uitspreken van klanken, woorden en zinnen. De symptomen en ernst kunnen sterk variëren. Vaak is er sprake van een verminderende vloeiendheid en een minder melodieuze spraak. Ook kan het zich uiten door een slechte verstaanbaarheid. Regelmatig is de spraakapraxie zo ernstig dat het helemaal niet meer lukt om te doelbewust te spreken. Wat dan overblijft zijn uitingen voortkomend uit emotie, automatismen en zingen op een bekende melodie (Feiken & Jonkers, 2012).

DIAS

DIAS

Sinds enige jaren is in Nederland een gevalideerd instrument op de markt om spraakapraxie mee te diagnosticeren, het DIAS. Met het DIAS (Diagnostisch instrument voor apraxie van de spraak; Feiken en Jonkers, 2012) kan een spraakapraxie vastgesteld worden, los van een afasie of een dysartrie. Het DIAS onderzoekt op gestandaardiseerde wijze welke specifieke kenmerken van spraakapraxie in welke mate aanwezig zijn. Ook kan op verschillende niveaus van articulatievaardigheid een ernstscore worden bepaald. Met behulp van deze ernstscores kan met tussenpozen van drie maanden vooruitgang en effecten van therapie gemeten worden.

Logopedisten kunnen zich scholen in het gebruik van het DIAS. Meer informatie hierover vindt u hier.

Therapie

TIAS box

TIAS box

Voor de behandeling van spraakapraxie is er een therapeutisch instrument ontwikkeld, het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS).

Het betreft een praktische en gestructureerde methodiek, die de logopedist begeleidt de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen. Uiteengezet is bijvoorbeeld hoe kan worden ingespeeld op de onderliggende stoornissen van spraakapraxie, aan de hand van verschillende therapeutische benaderingswijzen. De werkwijze wordt per fase beschreven (oriëntatie-, oefen-, automatiserings- en transferfase).

Het therapiemateriaal van het TIAS bestaat uit een TIAS-box met 5 werkboeken en een digitaal oefenprogramma, de TIAS-app. Beide zijn hier verkrijgbaar.

Logopedisten kunnen zich scholen in het gebruik van de TIAS methodiek. Informatie vindt u hier.

TIAS app

TIAS app

MIT en SMTA

SMTA

SMTA

Een andere vorm van behandeling betreft de inzet van melodie en muziek. Positieve, significante resultaten zijn behaald met de Melodic Intonation Therapy (MIT) en Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA). De gevalideerde versie van de Nederlandse MIT is sinds kort verkrijgbaar (Van der Meulen e.a. 2015; meer informatie). Verder heeft recent onderzoek aangetoond dat SMTA effectief kan worden ingezet bij de behandeling van spraakapraxie (Hurkmans, 2016). Logopedisten kunnen zich scholen in het toepassen van SMTA. Informatie vindt u hier.

Observatieformulier spraakapraxie acute fase

In samenwerking met Judith Feiken is in het  Ziekenhuisoverleg logopedisten Noord-Nederland een observatieformulier buccofaciale apraxie en spraakapraxie in de acute fase gemaakt.

Het UMCG en Beatrixoord werken er nu enige tijd mee en het blijkt een eenvoudige manier om in de acute fase zicht te krijgen op aanwijzingen voor buccofaciale apraxie en spraakapraxie.

Vanaf heden (20-04-18) wordt het observatieformulier beschikbaar gesteld aan AfasieNet.

Voorlichtingsvideo's

In het UMCG Centrum voor Revalidatie zijn twee voorlichtingsvideo’s gemaakt over spraakapraxie:

Deze video is bedoeld voor alle betrokkenen van mensen met spraakapraxie;

Deze video is iets korter en is bedoeld voor de (paramedici) op dit gebied.

SMTA

MIT

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot