Promotie Joost Hurkmans

Op 11 februari promoveert Joost Hurkmans in Groningen op zijn proefschrift “The Treatment of Apraxia of Speech: Speech and Music Therapy, an Innovative Joint Effort”.

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschreven evalueert het effect van een combinatie van spraak- en muziektherapie bij 5 patiënten met spraakapraxie en afasie.

Drie onderwerpen staan centraal:

  1. De relatie tussen het aansturen van spraak en muzikale parameters;
  2. De evaluatie van therapie bij spraakapraxie waarbij muzikale elementen worden gebruikt;
  3. De effectiviteit van SMTA bij patiënten met spraakapraxie en afasie.

Zie voor meer informatie over het onderzoek van Joost Hurkmans de website van Revalidatie Friesland.

Een samenvatting van het artikel “The effectiveness of Speech–Music Therapy for Aphasia (SMTA) in five speakers with Apraxia of Speech and aphasia” door Joost Hurkmans, Roel Jonkers, Madeleen de Bruijn, Anne M. Boonstra, Paul P. Hartman, Hans Arendzen & Heleen A. Reinders-Messelink uit Aphasiology vind je bij de literatuursamenvattingen.

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie