Afasiecentrum Heliomare Odion

Noord-Holland

Industrieweg 1A, Wormerveer, Nederland

Op locatie Wormerveer hebben cliënten in beeld gebracht hoe het voor hen is om te leven met afasie.

Vanuit locatie Krommenie gaan een aantal clienten naar de voorstelling van Dinges in Amsterdam.

In alle groepen is deze week extra aandacht voor afasie.

Ook besteden wij op sociale media aandacht aan de week van de afasie.

   

Boogh Afasiecentrum Harmelen

Afasiecentrum

Utrecht

Hendriklaan 7, Harmelen, Nederland

Op een kleinschalige manier besteden wij aandacht aan de Week van de Afasie. Zo hebben wij de posters van de Week van de Afasie opgehangen om het evenement aan te kondigen.

www.boogh.nl/wat-doet-boogh/boogh-afasiecentrum/

Contactpersoon:  Viola Sluis-van der Voorde   harmelen@boogh.nl

Afasiecentrum Flevopolder ‘t Gooi e.o.

Noord-Holland

Het Gooi en Omstreken, Schapenkamp, Hilversum, Nederland

Stichting afasiecentrum Flevopolder heeft twee afasiekoren, namelijk in Bussum en Almere. Deze koren worden geleid door een logopedist/afasietherapeut en neurologisch muziektherapeut. Wij gaan in deze week met de afasiekoorleden en - bij belangstelling - binnen de individuele behandelingen, een zelf gecomponeerd lied zingen. In dit lied geven de afasiekoorleden communicatie-adviezen aan de hand van een gezongen opsomming over de meest gebruikte communicatie-adviezen voor mensen met afasie. We hebben het lied in de week van 9 september aan de afasiekoorleden laten horen en er werd enthousiast op gereageerd en meegedacht of we alle adviezen er wel in verwerkt hadden. We zullen middels het betrekken van regiobladen en social media extra ruchtbaarheid geven aan onze activiteit en afasie op deze manier meer onder de aandacht brengen.

Contactpersoon:  Inke Krudde en Danien ter Berge   afasiecentrum@logoflevo.nl

Afasiecentrum Noord-Holland Noord, locatie Den Helder

Afasiecentrum

Noord-Holland

Willemsoord 29c, 1781 AS Den Helder, Nederland

Dinsdagochtend 8 oktober open ochtend
Inloop 9.45 uur, start 10.00 – 11.30 uur, cliënten aan het woord over afasie en het dagelijks leven, uitleg, ruimte voor vragen. Voor meer informatie: cathrine.lemmens@esdege-reigersdaal.nl

Het afasiecentrum is voor mensen vanaf 18 jaar met een hulpvraag op het gebied van afasie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie en aan het vergroten van de sociale redzaamheid in de meest brede zin. Het beter leren omgaan met de afasie in het dagelijks leven staat voorop. Het afasiecentrum biedt specifieke activiteiten gericht op afasie en logopedie om mensen met afasie te ondersteunen. De activiteiten vinden plaats met professionele hulp in een ontspannen sfeer.

www.afasiecentrumnhn.st-er.nl/

Contactpersoon:  Martijn Schouten   twad.administratie@esdege-reigersdaal.nl

Afasiecentrum Noord-Holland Noord, locatie Schagen

Afasiecentrum

Noord-Holland

Skager AC, Herenbosstraat 20, 1741 CG Schagen, Nederland

Open dag maandag 7 oktober van 10.00 – 15.00 uur, open inloop
Presentaties SMTA, lezen met hulp van daisy-speler, cliënten aan het woord bij presentatie afasiecontactgroep.
In de avond een presentatie van het afasiecentrum, start 19.30 uur. Hiervoor graag opgeven van tevoren.
Voor meer informatie: marielle.koelewijn@esdege-reigersdaal.nl

Het afasiecentrum is voor mensen vanaf 18 jaar met een hulpvraag op het gebied van afasie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie en aan het vergroten van de sociale redzaamheid in de meest brede zin. Het beter leren omgaan met de afasie in het dagelijks leven staat voorop. Het afasiecentrum biedt specifieke activiteiten gericht op afasie en logopedie om mensen met afasie te ondersteunen. De activiteiten vinden plaats met professionele hulp in een ontspannen sfeer.

www.afasiecentrumnhn.st-er.nl/

Contactpersoon:  Erna Vorkink   skagerac.administratie@esdege-reigersdaal.nl

Afasiecentrum Noord-Holland Noord, locatie Alkmaar

Afasiecentrum

Noord-Holland

Activiteitencentrum De Zilvermeeuw, Muiderwaard 238, 1824 XV Alkmaar, Nederland

Woensdagmiddag 9 oktober open middag
Inloop 13.30 uur, start 13.45 -15.15 uur, cliënten aan het woord over hun leven met afasie, uitleg, ruimte voor vragen, kijkje bij de afasiemuziekgroep.
Voor meer informatie: cathrine.lemmens@esdege-reigersdaal.nl

Het afasiecentrum is voor mensen vanaf 18 jaar met een hulpvraag op het gebied van afasie. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie en aan het vergroten van de sociale redzaamheid in de meest brede zin. Het beter leren omgaan met de afasie in het dagelijks leven staat voorop. Het afasiecentrum biedt specifieke activiteiten gericht op afasie en logopedie om mensen met afasie te ondersteunen. De activiteiten vinden plaats met professionele hulp in een ontspannen sfeer.

www.afasiecentrumnhn.st-er.nl/

Contactpersoon:  Ank Hes, clustermanager   zilvermeeuw1.administratie@esdege-reigersdaal.nl

Afasiecentrum Rotterdam e.o.

Afasiecentrum

Zuid-Holland

De Linie 5, Capelle aan den IJssel, Nederland

In de Week van de Afasie opent burgemeester Peter Oskam het nieuwe onderkomen van Hersenletsel- en Afasiecentrum De Zellingen.

Klik hier voor de uitnodiging.

In het regionale Afasiecentrum van De Zellingen kunt u terecht voor gespecialiseerde behandeling of professionele begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel. Men kan zelfredzaamheid, taal en communicatie verbeteren en weer meer deelnemen aan het sociale leven. Ook cursussen en vrijwilligerswerk behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie over het Afasiecentrum Rotterdam e.o. vindt u op de website.

www.zellingen.nl/hersenletsel-centrum

Contactpersoon:  Clarinda Otterspeer   hersenletsel@zellingen.nl

Afasiecentrum InteraktContour

Afasiecentrum

GelderlandOverijssel

Elspeterweg 22, Nunspeet, Netherlands

Samen met cliënten hebben wij een sleutelhanger ontwikkeld (zie bijlage). Met behulp van deze sleutelhanger kunnen zij duidelijk maken dat ze afasie hebben, wat afasie is en krijgt de gesprekspartner een aantal tips om het gesprek beter te laten verlopen. De sleutelhanger bevat een QR-code waarmee wordt gelinkt naar een website waar meer uitleg over afasie wordt gegeven.

De sleutelhanger is ontwikkeld op basis van het signaal dat we vanuit onze cliënten hebben ontvangen, dat zij het lastig vinden om gesprekspartners duidelijk te maken dat ze afasie hebben en wat dat dan inhoudt. Samen met cliënten uit de afasiegroepen en afasietherapeuten hebben zij vorm, tekst en inhoud vastgesteld. Het is dus echt voor en door cliënten!

We gaan de sleutelhanger via een persbericht en social media promoten. Ook wordt hij uitgedeeld op onze behandellocaties binnen de afasiegroepen.

Het Afasiecentrum InteraktContour heeft als werkgebied Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland.

www.interaktcontour.nl

Contactpersoon:  Gerrie Verveda   g.verveda@interaktcontour.nl

Revalidatiecentrum Roessingh

Afasieteam

Overijssel

Roessinghsbleekweg 33, Enschede, Netherlands

Tijdens de Week van de Afasie zijn (oud-)patiënten, collega’s en bezoek dagelijks van 10.00 uur tot 10.30 uur van harte welkom op de afdeling logopedie om iets lekkers te halen. Er is ruimte om te praten over afasie, voor uitleg en vragen.

De posters van de Week van de Afasie zijn binnen Roessingh verspreid. Op Intranet verschijnt (voor medewerkers) een bericht over de Week van de Afasie.

In revalidatiecentrum Roessingh kunnen mensen met afasie uit de regio Twente voor diagnostiek en behandeladvies terecht bij het afasieteam. Aanmelding bij het afasieteam verloopt meestal via de behandelend logopedist. Zij kan het afasieteam inschakelen voor uitgebreide diagnostiek, behandeladvies en voor evaluatie van de logopedische behandeling. Vraagt u zich af of het afasieteam iets voor u kan betekenen of wilt u graag meer informatie, neem dan contact op via 053-4875458 of 053-4875457.

Contactpersoon:  Ilona Damen, Joyce Blankestijn-Wilmsen   i.damen@roessingh.nl, j.blankestijn@roessingh.nl

Afasieteam Revalidatie Friesland

Afasieteam

Friesland

Hoofdstraat 3, Beetsterzwaag, Netherlands

Theatervoorstelling ‘Breeknacht’: over liefde die (bijna) alles overwint
Het theater duo Romijn Conen en Nanna Tieman spelen in de Week van de Afasie (9, 10 en 11 oktober) hun voorstelling genaamd ‘Breeknacht’ bij Revalidatie Friesland, in Huize Lyndenstein te Beetsterzwaag.

Vechten, vallen en opstaan
Romijn en zijn vrouw Nanna hebben samen een succesvol theatergezelschap als in september 2015 het noodlot toeslaat en Romijn na een voorstelling getroffen wordt door een herseninfarct. Van de ene op de andere seconde is het leven van Nanna en Romijn 180 graden gedraaid. Een lange weg van revalidatie volgt. Uit de brokstukken halen zij samen wat nog bruikbaar is en nemen afscheid van dat wat voorgoed kapot is.

Kracht, moed en hoop
Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, maakt Nanna nu opnieuw een voorstelling: Breeknacht. Vanuit haar persoonlijke perspectief, dat van partner en mantelzorger. Over het leven voor en het leven na die afschuwelijke zwarte septembernacht. Breeknacht is een indringend waargebeurd verhaal over zware tegenslag, kracht, moed en hoop maar vooral en uiteindelijk een verhaal over hun liefde die (bijna) alles overwint.

Voor (ex)revalidanten, mantelzorgers en medewerkers
Revalidatie Friesland haalt deze voorstelling naar Huize Lyndenstein om (ex)patiënten, mantelzorgers en zorgmedewerkers een unieke avond uit te bezorgen. Naast de voorstelling wordt er nog een heus theaterdiner verzorgt en is er na de tijd nog gelegenheid om na te praten.

Voor meer informatie: https://www.revalidatie-friesland.nl/activiteiten/theatervoorstelling-breeknacht/ of http://www.nannatieman.nl/

Het afasieteam van Revalidatie Friesland brengt op basis van multidisciplinaire diagnostiek advies uit aan de behandelend arts of logopedist ten aanzien van een behandelplan. Een huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland. Voor Friestalige patiënten is een speciale Friese taaltest beschikbaar.

www.revalidatie-friesland.nl

Contactpersoon:  Nina Blom-Termeer   nblom-termeer@revalidatie-friesland.nl

Afasiecentrum Breda

Afasiecentrum

Noord-Brabant

Leuvenaarstraat 91, Breda, Netherlands

Op woensdag 9 oktober is er een stand in de gang, waarbij materialen en filmpjes te zien zullen zijn over het afasiecentrum. Tevens zullen diverse deelnemers van het centrum folder uitdelen aan bezoekers. Zij gaan ook met mensen in gesprek: wat weet u van afasie?

Van 11.00 tot 11.30 uur en van 11.30 tot 12.00 uur komt een medewerker van Breda Actief iets vertellen over de mogelijkheden om weer te gaan sporten als je minder mobiel bent dan voorheen. Ook vertelt zij hoe deze organisatie onze cliënten kunnen helpen met zoeken naar een passende activiteit.

Om 10.45 uur zijn familie of andere betrokkenen welkom om in de groepen mee te luisteren/mee te doen. Aansluitend kan er geluncht worden in het restaurant als u daar zin in heeft.

We nodigen u van harte uit om deze dag even binnen te komen voor een kop koffie en om onze deelnemers te steunen. Misschien heeft u ook kennissen/familie die u op deze week kan attenderen en hun vragen om even binnen te lopen.

www.surplus.nl/behandeling/afasiecentrum-surplus/

Contactpersoon:  Nancy Schuurman   afasiecentrum@surplus.nl

Afasiecentrum Siza, locatie Tilburg

Afasiecentrum

Noord-Brabant

Schubertstraat 700, Tilburg, Nederland

Er zijn posters opgehangen op de ramen van het Afasiecentrum. Ook hebben de cliënten en medewerkers posters meegenomen naar huis om op te hangen.

Een cliënt is geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad. Hij vertelt over afasie en zijn pas opgerichte stichting. Ook staat hij in het Gemerts nieuwsblad.

In de week van de afasie gaan we (cliënten en medewerkers) naar het cultureel centrum in Hilvarenbeek om met bezoekers in gesprek te gaan over afasie.

Ook besteden we op sociale media aandacht aan de Week van de Afasie.

Tel: (06) 23 03 84 47 Adres: Schubertstraat 700G, 5011 CW Tilburg

www.siza.nl/afasiecentrum

Contactpersoon:  Hilde Bosschers, afasietherapeut   afasiecentrumtilburg@siza.nl

Afasiecentrum Eindhoven

Afasiecentrum

Noord-Brabant

Parklaan 97, Eindhoven, Netherlands

Wij willen meedoen met 'gedichten maken'. Binnen de schrijfgroepen, taalactiveringsgroepen en computergroepen gaan we hier aandacht aan besteden. Het mooiste gedicht willen we naar Afasienet.com sturen voor publicering.

www.afasiecentrum.nl

   afasiecentrum@archipelzorggroep.nl

Afasiecentrum Siza, locatie Arnhem

Afasiecentrum

Gelderland

Kazerneplein 2, Arnhem, Netherlands

Er is een interview geplaatst in de Arnhemse Koerier. Een cliënt vertelt hierin over hoe hij omgaat met afasie.

Ook zijn we te gast in het radioprogramma 'Op de koffie' van oproep Gelderland op donderdag 3 oktober. Vast ook na te luisteren als je het hebt gemist.

In de groepen is gesproken over de week van afasie en het belang er van. Veel mensen gaan er aandacht aan besteden op sociale media, via Facebook of Instagram.

Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-17.00 uur Tel: (06) 23 19 85 23

www.siza.nl/afasiecentrum

Contactpersoon:  Sacha van Hees, logopedist   afasiecentrumarnhem@siza.nl

Afasiecentrum Apeldoorn ßèta

Afasiecentrum

Gelderland

Sportlaan 2, 7312 TV Apeldoorn, Nederland

Op maandag 7 en dinsdag 8 oktober zijn belangstellenden tussen 14.30 en 16.30 uur van harte welkom om een kijkje achter de schermen te nemen aan de Sportlaan 2 in Apeldoorn.
Tijdens de twee inloopmiddagen wordt er meer verteld over afasie en de mogelijkheden die het Afasiecentrum biedt en kunnen vragen gesteld worden.

Klik hier voor de activiteitenposter.

Telefoon: 055 – 3579105

www.afasiecentrum.nl

Contactpersoon:  Eugenie Zandvliet   dbafasiecentrum@zgapeldoorn.nl

Boogh Afasiecentrum Amersfoort

Afasiecentrum

Utrecht

Satelliet 10, Amersfoort, Netherlands

Vanuit Boogh Afasiecentrum Amersfoort is er een groep cliënten aan de slag gegaan voor de week van de afasie.
Ze hebben met elkaar een flyer gemaakt om meer bekendheid te geven aan afasie.
Aan de hand van een voorbeeld wordt duidelijk gemaakt wat afasie in de praktijk betekent incl. illustratie.
Ook wordt er een korte uitleg gegeven over afasie en tips voor buitenstaanders over hoe om te gaan met afasie.
De flyer wordt (door cliënten) verspreid in hun eigen omgeving, bibliotheek, wachtkamer tandarts/huisartspraktijk e.d. en op social media.

www.boogh.nl/wat-doet-boogh/boogh-afasiecentrum/

Contactpersoon:  Viola Sluis-van der Voorde   behandelingamersfoort@boogh.nl

Afasiecentrum Amsterdam Locatie Falckstraat

Afasiecentrum

Noord-Holland

Falckstraat 10HS, Amsterdam, Netherlands

Dinges Afasie Events presenteert de première van

De Prijs
een documentaire
van
filmmaker
Rositha Eshuis

"De Prijs" vertelt het verhaal van Hetty, Jiri en Tamara
Drie vrouwen met een droom en een taalstoornis
Van lotgenoten naar publieke sprekers

donderdag 10 oktober
14.30 uur

in Filmtheater Kriterion
Amsterdam


Kaarten: €7,50 (inclusief een drankje na de film)
Kaartverkoop via onze website:
https://www.afasie-events.nl

www.afasiecentrum.nl

Contactpersoon:  Henriëtte Vreemann, Tjitske Klazinga, Eline Vos   afasiecentrum@afasietherapie-amsterdam.nl

Afasiecentrum Leiderdorp e.o

Afasiecentrum

Zuid-Holland

Elisabethhof 101a, Leiderdorp, Nederland

Tijdens de week van de Afasie organiseert Afasiecentrum Leiderdorp e.o. een open middag.
Deze vindt plaats op woensdag 09 oktober van 15.00-17.00u.
Hierbij kun je leren wat afasie is en wat voor rol een Afasiecentrum heeft in de behandeling en begeleiding van mensen met afasie.
Iedereen is welkom!

Voor vragen kunnen mensen het afasiecentrum benaderen via afasiecentrum@gemiva-svg.nl of via 071 7200873.

www.gemiva-svg.nl/afasiecentrum

Contactpersoon:  Eline Alons   afasiecentrum@gemiva-svg.nl

Afasieteam Reade

Afasieteam

Noord-Holland

Overtoom 283, Amsterdam, Netherlands

Tijdens de Week van de Afasie organiseren wij elke werkdag een (kleine) activiteit waarbij het (leren) leven met afasie centraal zal staan.

Klik hier voor de activiteitenposter.

U kunt voor aanmelding of verdere vragen mailen naar afasieteam@reade.nl of bellen naar 020-2421000.

www.reade.nl

Contactpersoon:  Laurien Sietsma   afasieteam@reade.nl

Afasieteam Vogellanden

Afasieteam

Overijssel

Hyacinthstraat 66A, Zwolle, Netherlands

Vogellanden stelt in het kader van de week van de Afasie twee communicatiegroepen open voor geïnteresseerden.
Deze vinden plaats op dinsdag 8 oktober van 10.45 tot 11.30 en op donderdag 10 oktober van 13.00 tot 14.00.
Er zijn dan personen met afasie aanwezig en logopedisten.
Op de dinsdag is er met name mogelijkheid om een gesprekje aan te knopen met personen met afasie.
De donderdag zal iets meer gericht zijn op het verkrijgen van informatie over afasie.

Wilt u langskomen? Mail dan even met Elsbeth Boxum: e.boxum@vogellanden.nl

Het afasieteam is een adviesteam voor mensen met een afasie die behoefte hebben aan diagnostiek en behandeladviezen. Het afasieteam is ook toegankelijk als u niet in Vogellanden revalideert

www.vogellanden.nl

   

Afasieteam De Hoogstraat Revalidatie

Afasieteam

Utrecht

Rembrandtkade 10, Utrecht, Netherlands

Bij de Hoogstraat Revalidatie/Afasieteam Utrecht schreven twee revalidanten met afasie een kort artikel over afasie.
Dat zal in de Week van de Afasie op intranet (voor medewerkers) verschijnen.
Verder vinden er kleine activiteiten plaats, met op de laatste dag gelegenheid voor medewerkers om mee te oefenen met de logopedisten, om voor even te ervaren hoe het is om je niet te kunnen uiten.

Het afasieteam van De Hoogstraat is voor mensen met afasie, hun naasten en hun behandelaars, zoals artsen, logopedistenen psychologen. Bij ons afasieteam kunt u terecht met vragen over afasie.

www.dehoogstraat.nl/images/products/739/flyer-afasieteam.pdf

   

Boogh Afasiecentrum Utrecht

Afasiecentrum

Utrecht

Van Bijnkershoeklaan 10, Utrecht, Netherlands

Op maandag 7 oktober is er een open dag bij Boogh Afasie- en behandelcentrum Utrecht. Klik hier voor de poster.

Boogh Afasiecentrum Utrecht biedt een programma dat gebaseerd is op de hulpvragen van de deelnemers. Sommige groepen zijn doorlopend, soms wordt korte tijd aan een bepaald doel gewerkt. Er wordt gewerkt met door de beroepsgroepen geaccepteerde methodiek. Het aanbod is gericht op behandeling, begeleiding of sociale activering. Ook is er begeleiding van partners. Het Afasiecentrum in Utrecht is geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

www.boogh.nl/wat-doet-boogh/boogh-afasiecentrum/

Contactpersoon:  Odette Stoutjesdijk, Margreet Timmers   afasiecentrum@boogh.nl

Afasieteam Rijndam Revalidatie

Afasieteam

Zuid-Holland

Westersingel 300, Rotterdam, Nederland

Elke dag zal via sociale media een bericht worden gepost met op
dag 1 De aankondiging van de Week van de Afasie
dag 2 Een quote van een oud-patiënt “Hoe is het om afasie te hebben”
dag 3 Rol van het afasieteam; Partnertraining PACT;
dag 4 Rap over afasie door onze vrijwilliger
dag 5 Partnerbegeleiding, PACT
dag 6 Communicatieadviezen en verwijzing naar sites over afasie.
dag 7 Informatie/educatie over afasie

Daarnaast zal er doordeweeks aan het eind van de middag een stand bemand worden door logopedisten in de centrale hal (locatie Westersingel 300 te Rotterdam), om patiënten en bezoekers te informeren, uitleg te geven, vragen te beantwoorden. Dit zal ondersteund worden met informatiemateriaal, boeken en folders over afasie. Ook zijn er speciale “tegeltjes” ontworpen met spreuken m.b.t. afasie.

Onze vrijwilligster heeft een rap over afasie geschreven. Deze zal zij op twee dagen op verschillende tijdstippen in de wachtruimtes van de neuroafdelingen voordragen aan patiënten en medewerkers.

Op vrijdag 11 oktober van 10.00-12.00 uur houdt het Afasieteam Rijndam op de locatie Westersingel een open spreekuur. Het is die ochtend mogelijk om zonder afspraak contact te hebben met de neuropsycholoog of klinisch linguïst van het Afasieteam. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen hebben over taalproblemen na Niet Aangeboren Hersenletsel bij volwassenen of bij kinderen. Mensen die zelf afasie hebben, of iemand kennen met afasie en specifieke vragen hebben over diagnostiek of behandeling kunnen langskomen op de locatie Westersingel 300 te Rotterdam of kunnen bellen met het nummer 010-2412402.

www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/afasie/afasieteam

   

Informatie

AfasieNet organiseert de Week van de Afasie. Lees verder voor meer informatie. Voor een afasievriendelijke instructie, klik hier.

Lees verder

Media

Op deze pagina kun je zien hoe de Week van de Afasie eruitziet. Materiaal kan worden ingestuurd per e-mail.

Lees verder