Week van de Afasie: 5-12 oktober 2019

Bekijk de activiteiten in de buurt

Afasietherapeut

Een afasietherapeut is een logopedist.

Een afasietherapeut is een logopedist die zich door scholing en ervaring heeft gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren neurologische taal- en/of spraakstoornissen. Afasietherapeuten werken in revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen, vrije vestigingen of afasiecentra.