Werkgroep Verworven Kinderafasie

Binnen AfasieNet is de Werkgroep Verworven Kinderafasie actief. De werkgroep bestaat uit logopedisten en linguïsten met expertise op het gebied van verworven kinderafasie.

De werkgroep komt 2x per jaar bij elkaar. Het doel van de werkgroep is onze expertise te vergroten op het gebied van VKA, nieuwste ontwikkelingen te volgen, zelf onderzoek te doen, met elkaar te praten over diagnostiek en behandeling aan de hand van casuïstiek.

Bijeenkomst werkgroep VKA 12-09-18

Op 12 september 2018 kwamen 12 leden van de VKA werkgroep bijeen in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

 • Studenten zullen in een afstudeerscriptie spontane spraakplaten aanpassen.
 • Naar verwachting zal er een cursus SMTA in 2019 starten.
 • Het onderwerp literatuur voor afasie bij kinderen wordt elke vergadering besproken.
  Het boek van Deonna over kinderafasie (The epilepsy ahphasia spectrum – Deonna en Roulet-Perez uit 2016.) is een aanrader.
  De volgende boeken zijn interessant en hebben praktische tips als je werkt met kinderen: “Speelsbrein”  en “ Het hele brein, het hele kind”.
 • Wanneer is het zinvol om NPO en taalonderzoek af te nemen bij kinderen met afasie: dit is besproken. Leden van de VKA zijn van mening dat het afhankelijk is van wat je doel is met het onderzoek en dat bepaalt wanneer je onderzoek doet. Er is behoefte aan het maken van een profiel om van daaruit een plan voor je behandeling te kunnen maken.
 • Er is casuïstiek besproken.

Informatie over de bijeenkomsten in 2019

In maart en september 2019 is er door de werkgroep aandacht besteed aan de onderwerpen communicatieadviezen, woordvinding a.d.h.v. Ellis en Young model, cursus Contact, presentatie van de ASK door studenten, presentatie scenario test, vertegenwoordiging op Afasieconferentie, testen CAT en CELF-4-NL en CELF-5-Nl, KIK project.

Er volgen na elke bijeenkomst afspraken en een actielijst.

Voor de bijeenkomst in 2020 is afgesproken om in subgroepen aan inhoudelijke onderwerpen te werken.

Informatie over de online bijeenkomst in 2020

De geplande bijeenkomst in het voorjaar 2020 is door de coronamaatregelen omgezet naar het online werken in groepjes aan de volgende onderwerpen:

 • Behandeling woordvindingsproblemen
 • Beoordeling spontane taal
 • Taken model Ellis en Young
 • AfasieNet

Op 16 september 2020 hebben we een online vergadering gehad over de stand van zaken over bovenstaande onderwerpen.

Mieke van de Sandt heeft als held in de Lo&Fo gestaan.

Komende bijeenkomsten

Data komende bijeenkomsten:

 • 10 februari 2021
 • 16 juni 2021
 • 6 oktober 2021

Online, tijd: 15:30-17.30

Interesse?

Wil je meer weten over de werkgroep of je aanmelden?

Dat kan bij de contactpersoon: Suzanne Franssen, logopedist bij Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie