Cognitieve communicatiestoornissen

Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel krijgen vaak te maken met communicatiestoornissen. Voor personen met afasie is er relatief veel diagnostisch en therapeutisch materiaal beschikbaar. Dit geldt niet voor de groep patiënten zonder afasie, want voor hen is er nog weinig logopedisch materiaal te verkrijgen.

Informatiefolder over cognitieve communicatiestoornissen

De werkgroep Cognitieve Communicatie Stoornissen (CCS) van AfasieNet heeft een informatiefolder ontwikkeld voor patiënten en naasten, die hieronder te downloaden is.

AfasieNet CCS - Screening

De werkgroep Cognitieve Communicatie Stoornissen (CCS) van AfasieNet heeft een screening samengesteld waarmee, bij een vermoeden van cognitieve communicatiestoornissen, een gestructureerde observatie kan worden uitgevoerd bij personen met hersenletsel.

Deze screening is ontwikkeld, omdat er op dit gebied tot nu toe weinig uniformiteit is in Nederland en vanwege het feit dat gebruikt materiaal vaak niet (goed) genormeerd is.
Er is gepoogd een zo volledig mogelijke en toch tijdsefficiënte en genormeerde batterij samen te stellen. De screening bestaat uit 7 onderdelen waarvan 5 afkomstig uit de STCC (STCC, Paemeleire, 2013) die nu genormeerd zijn voor Nederland. Daarnaast zijn nog twee subtaken toegevoegd: Inferentie Kort en een Logische Reeks.

Daarnaast is een vragenlijst beschikbaar voor de persoon met hersenletsel en een voor direct betrokkenen. Aanvullende observaties van de logopedist vormen uiteraard een derde belangrijk onderdeel bij deze screening.

De screening, scoreformulieren, handleiding en bijbehorende vragenlijsten kun je hieronder downloaden.

Om subtest 4 (foto’s benoemen onder tijdsdruk) af te nemen is een beeldscherm nodig (p.c., tablet, laptop). Open het gewenste filmpje hieronder.

De screening kan worden afgenomen bij vermoeden van cognitieve communicatiestoornissen maar is niet ontwikkeld voor personen met afasie. Het is dus aan te raden eerst na te gaan of er sprake is van een afasie.

FAQ

De werkgroep CCS is bereikbaar voor vragen of opmerkingen per email: werkgroepccsafasienet@gmail.com

AfasieNet CCS

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie