Agenda

Heeft u afasiescholing die u graag geplaatst ziet op deze scholingswijzer?
Neem dan contact op met AfasieNet via info@afasienet.com

03-11-2022 t/m 13-04-2023

Plaats

Beetsterzwaag

revalidatie friesland

SMTA

Speech-Music Therapy for Aphasia is een behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met een spraakapraxie en afasie. Het is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Het uitgangspunt van SMTA is dat diverse muzikale parameters het spreken kan ondersteunen en stimuleren.

Lees verder

19-01-2023 t/m 08-06-2023

Plaats

Beetsterzwaag

revalidatie friesland

SMTA

Speech-Music Therapy for Aphasia is een behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met een spraakapraxie en afasie. Het is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Het uitgangspunt van SMTA is dat diverse muzikale parameters het spreken kan ondersteunen en stimuleren.

Lees verder

06-02-2023 t/m 08-05-2023

Plaats

Utrecht

hogeschool utrecht

Participeren met afasie: life participation approach to aphasie

Ben jij een logopedist die werkt met mensen met afasie? Dan weet je hoe ingrijpend deze taalstoornis is. Meedoen in de maatschappij is opeens een hele opgave. In de cursus Participeren met Afasie: Life Participation Approach to Aphasia leer je hoe jij kan helpen.

Lees verder

13-02-2023 t/m 22-05-2023

Plaats

Koningsbergerstraat 9, Utrecht

hogeschool utrecht

Participeren met afasie: de rol van de eerstelijns logopedist

Wil je je kennis over de diagnostiek en behandeling van afasie vergroten, om zo arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement of depressie helpen te voorkomen? Volg dan de post-bachelorcursus Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist.

Lees verder

17-03-2023 t/m 15-09-2023

Plaats

Beetsterzwaag

SMTA

Speech-Music Therapy for Aphasia is een behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met een spraakapraxie en afasie. Het is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Het uitgangspunt van SMTA is dat diverse muzikale parameters het spreken kan ondersteunen en stimuleren.

Lees verder

23-03-2023

Plaats

Groningen

Dias

DIAS

Het UMCG Centrum voor Revalidatie ontwikkelde samen met de afdeling Taalwetenschap (RUG) het DIAS, Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak, (Feiken & Jonkers, 2012). Logopedisten en klinisch linguïsten kunnen hiermee de ernst en aard van de spraakapraxie op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen.

Lees verder

06-04-2023 t/m 06-07-2023

Plaats

Beetsterzwaag

revalidatie friesland

SMTA voor kinderen

SMTA is een behandelprogramma voor kinderen met een spraakontwikkelingsdyspraxie, verworven kinderafasie en/of spraakapraxie. Het is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Het uitgangspunt van SMTA is dat diverse muzikale parameters het spreken ondersteunen en stimuleren.

Lees verder

17-04-2023 t/m 12-06-2023

Tijd

9.00-16.30

Plaats

live

Taal is maar een deel van het totaal-deel 1

Een praktische cursus voor logopedisten over de rol van cognitie bij het communiceren met je cliënten.

Lees verder

20-04-2023

Plaats

Groningen

Ellis & Young Module 1

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De gehele reeks bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

Deze module 1 biedt de basis voor linguïstisch georiënteerde diagnostiek en therapie bij afasie.

Lees verder

25-09-2023

Plaats

Groningen

TIAS box

TIAS

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Een behandelmethodiek met aansluitend therapiemateriaal, de TIAS-box en de TIAS-app. In deze TIAS-training leert u als logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied.

Lees verder

12-10-2023 t/m 15-02-2024

Plaats

Beetsterzwaag

SMTA

Speech-Music Therapy for Aphasia is een behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met een spraakapraxie en afasie. Het is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Het uitgangspunt van SMTA is dat diverse muzikale parameters het spreken kan ondersteunen en stimuleren.

Lees verder

02-11-2023

Plaats

Groningen

Ellis & Young Module 2

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis.

Deze module 2 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het auditief begrip en de mondelinge productie.

Lees verder

03-11-2023

Plaats

Groningen

Ellis & Young Module 3

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De gehele reeks bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

Deze module 3 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het lezen en het schrijven.

Lees verder