Waar gaat dit heen?

Christine Versluis heeft onderzoek gedaan: Hoe reageren gesprekspartners als ze iets niet helemaal begrijpen?

Christine Versluis

Gesprekspartner

Door je afasie spreek je anders dan vroeger. De persoon waarmee je praat gaat hierdoor soms extra zijn best doen om je te begrijpen. Soms werkt dit juist minder goed.

Afasievriendelijke samenvatting

Hier vind je een samenvatting van het onderzoek in de vorm van afbeeldingen.