Supported Conversation in Nederland

Judith Oostveen (Radboudumc) en Philine Berns (Hogeschool Rotterdam) zullen samen de interventie Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA™; Kagan et al., 2001) gaan bewerken voor de Nederlandse situatie.

Vervolgens zal de Nederlandse versie, in een onderzoeksopzet, worden geïmplementeerd in enkele zorginstellingen, waarna wordt onderzocht wat het effect van de training is op de communicatie tussen zorgprofessionals en personen met afasie.

De Nederlandse bewerking zal als cursus worden aangeboden voor logopedisten. Naar verwachting zal de cursus in het najaar van 2017 gereed zijn.