Recent verschenen publicaties

De volgende publicaties zijn het afgelopen jaar verschenen.

 • Arslan, S., Bamyacı, E., & Bastiaanse, R. (2016). A characterization of verb use in Turkish agrammatic narrative speech. Clinical Linguistics & Phonetics, 1-21.
 • Feiken, J, Santens, P., & Ruiter, M.B. (2015). Neurale herstelmechanismen en herstel op gedragsniveau: Therapeutische implicaties bij spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, v. 20, sep. 2015. <http://rjh.ub.rug.nl/sstp/article/view/15508>
 • Feiken, J. (2016) Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). UMCG Groningen.
  Meer informatie: http://logopedie-umcg.nl/thias/
 • Groenenboom-De Jong, W., Paemeleire, F., & Post, M. (2016). Afasievriendelijk meten van revalidatieresultaten. Logopedie, 88, 6-12.

Toelichting: In verschillende revalidatiecentra en verpleeghuizen wordt de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van klinische Revalidatie (USER) gebruikt als meetinstrument om de zelfstandigheid op activiteitenniveau en subjectieve aspecten als stemming, vermoeidheid en pijn van klinische patiënten met een beroerte in kaart te brengen. Afname van de USER bij personen met afasie blijkt in de praktijk echter lastig. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of het mogelijk is om een afasievriendelijke versie van de USER  (USER-A)  te ontwikkelen.  In een vooronderzoek werden  drie  pictosystemen  bij  gezonde  personen  getest. Het  geselecteerde systeem is toegepast op een aantal vragen van de USER (USER-A) en deze aanpassing is daarna getest bij 53 patiënten met verworven hersenletsel met en zonder afasie. De betrouwbaarheid van deze aanpassing werd gemeten met de Intra Class Correlatiecoëfficiënt en bleek over het algemeen voldoende. Dit onderzoek geeft daarmee een positief beeld van de betrouwbaarheid van de USER-A bij personen met en zonder afasie. Het verdient aanbeveling om de gehele USER op deze manier aan  te passen en nogmaals  te onderzoeken of deze aangepaste versie betrouwbaar af te nemen is.

 • Hurkmans, J. (2016). The treatment of Apraxia of Speech. Groningen dissertations in Linguistics 148,University of Groningen.
  Zie ook: https://www.afasienet.com/nieuws-professionals/promotie-joost-hurkmans/.
 • Jap, B. A., Martinez-Ferreiro, S., & Bastiaanse, R. (2016). The effect of syntactic frequency on sentence comprehension in standard Indonesian Broca’s aphasia. Aphasiology, 1-16.
 • Keulen, S., Mariën, P., Wackenier, P., Jonkers, R., Bastiaanse, R., & Verhoeven, J. (2016). Developmental Foreign Accent Syndrome: report of a new case. Frontiers in Human Neuroscience, 10, article 65, 1-9.
 • Keulen, S., Verhoeven, J., Bastiaanse, R., Mariën, P., Jonkers, R., Mavroudakis, N., & Paquier, P. (2016). Perceptual Accent Rating and Attribution in Psychogenic FAS: Some Further Evidence Challenging Whitaker’s Operational Definition. Frontiers in Human Neuroscience 10, article 62, 1-14.
 • Keulen, S., Verhoeven, J., De Page, L., Jonkers, R., Bastiaanse, R., & Mariën, P. (2016). Psychogenic Foreign Accent Syndrome: a new case. Frontiers in Human Neuroscience,  10, 143, 1-19.
 • Meulen, I. van der (2016). Van Zingen naar zeggen. Logopedie 88, April 2016, 16.
 • Raven-Takken, E., M. Veldkamp & L. van Ewijk (2016). Groepstherapie  bij afasie: spreken we dezelfde taal? Uiteenzetting van geldende kaders. Logopedie 88, April 2016, 28-33.
 • Satoer, D., Visch-Brink, E., Dirven, C., & Vincent, A. (2016). Glioma surgery in eloquent areas: can we preserve cognition? Acta neurochirurgica, 158(1), 35-50.

woensdag 18-05-2016

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie