Programma Afasieconferentie 2019

De voorbereidingen voor het programma van de Afasieconferentie van 4 en 5  oktober zijn in de afrondende fase.

De volgende Keynote sprekers hebben hun bijdrage toegezegd:

  • dr. Artur Jaschke over muziek en (taal)revalidatie;
  • prof. Miet de Letter over de neurofysiologie van taal;
  • dr. Christos Salis over non- linguistic and linguistic cognitieve disorders in aphasia.

Eind mei is het definitieve programma bekend. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 juni.

Zet de data vast in je agenda en houd de website in de gaten!