Oproep: wie heeft ervaring met ‘Talking Mats’?

De journalist Camille van Neer wil graag je ervaring horen met de zogenaamde ‘Talking Mats’.

Camille van Neer, journalist van Braam & Broer, een bureau voor onderzoeksjournalistiek in Amsterdam, is bezig informatie te verzamelen over het werken met de zogenaamde ‘Talking Mats’, door logopedisten en andere hulpverleners van mensen met afasie.

Dit betreft een hulpmiddel in stoffelijke en in digitale vorm, voor het eerst in zijn huidige vorm gepubliceerd in 2010 door de Schotse Universiteit van Sterling, en bedoeld voor mensen met afasie (met of zonder dementie).

Op Talkingmats.com vind je meer informatie.

Bekend is dat er in Denemarken extensief mee wordt gewerkt. In Nederlandse publicaties over logopedie, dementie en afasie (zoals dit artikel en deze ‘handout‘) worden Talking Mats wel terloops genoemd, maar daardoor is niet meteen duidelijk of en zo ja hoe vaak en met wel resultaat dit hulpmiddel in Nederlandse verpleeghuizen, dagbehandelcentra en thuis(zorg)situaties wordt ingezet.

Camille van Neer wil graag weten wie in welke setting met deze Talking Mats werkt of heeft gewerkt en hoe dit is bevallen. Ook als je meent dat dit hulpmiddel zou kunnen of zelfs moeten veranderen om effectiever te zijn, dan hoort Camille dat graag van je.

Dit alles zal leiden tot het schrijven van een veelomvattend artikel op de website van Braam & Broer. In dat artikel zal ook worden verwezen naar de vorig jaar herziene uitgave van het boek ‘Ik heb Alzheimer – Het verhaal van mijn vader in deze tijd’ (2005) door de onderzoeksjournaliste Stella Braam.

Je kunt je ervaringen met de Talking Mats sturen naar Camille van Neer via braamjournalistiek@gmail.com.

Alvast reuze bedankt voor je medewerking!

maandag 30-05-2016

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie