Oproep: nominaties Harry Moeskops Bokaal 2022

De Harry Moeskops Bokaal wordt sinds 2019 jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die iets heeft betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie. De prijs, een ereprijs in de vorm van een bokaal, is genoemd naar Harry Moeskops, mede-oprichter en eerste voorzitter (van 2013-2018) van AfasieNet.

Hieronder staat de procedure voor de toekenning beschreven en tevens een oproep om nominaties voor de Harry Moeskops Bokaal 2022 in te sturen.

Nominatie

Kandidaten voor de Harry Moeskops Bokaal kunnen alleen worden voorgedragen door leden (deelnemers) van AfasieNet. Elk lid kan maximaal 1 kandidatuur doorgeven. Kandidaten kunnen individuen zijn of groepen. Om een persoon of groep kandidaat te stellen moet het lid de naam van de persoon of groep doorgeven aan het secretariaat van AfasieNet. Een kandidatuur moet voorzien zijn van een beschrijving van de reden waarom de persoon of groep in aanmerking zou moeten komen voor de bokaal. Deze beschrijving mag maximaal 1 A4 zijn. Aanmeldingen moeten vóór 15 augustus 2022 binnen zijn bij AfasieNet.

Na 15 augustus zal het bestuur van AfasieNet samen met Harry Moeskops uit de kandidaten 3 nominaties kiezen die in aanmerking komen voor de bokaal. Bij de keuze zal rekening worden gehouden met het doel van de prijs, namelijk het feit dat de persoon of groep iets speciaals heeft betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie. Tegen de beslissing van het bestuur van de 3 nominaties kan niet in beroep worden gegaan. Leden van het bestuur komen niet in aanmerking voor de bokaal.

Uiterlijk twee weken voor de Afasieconferentie zal bekend worden gemaakt welke drie kandidaten genomineerd zijn. Hierbij zal ook worden aangegeven waarom ze zijn genomineerd. De naam van degene die de kandidaat of kandidaten heeft genomineerd wordt niet bekend gemaakt.

Stemming en uitreiking tijdens de Afasieconferentie

Tijdens de Afasieconferentie kunnen alle aanwezigen hun stem uitbrengen op 1 van de 3 genomineerden via de conferentieapp. Elk lid kan maar 1 stem uitbrengen. De genomineerde met de meeste stemmen krijgt de bokaal. Bij een gelijk aantal stemmen zullen beide genomineerden met de meeste stemmen de bokaal winnen. In dat geval zal bij de uitreiking 1 bokaal worden uitgereikt en zal later een tweede bokaal worden geregeld voor de andere winnaar.

De uitreiking vindt plaats op de zaterdag tijdens de conferentie.

Oproep: nomineer een kandidaat voor de Harry Moeskops Bokaal 2022

Hierbij roept het bestuur van AfasieNet alle deelnemers op om een nominatie te doen voor de Harry Moeskops Bokaal 2022.

Inzendingen met motivatie (zie procedure hierboven) kunnen vóór 15 augustus 2022 gemaild worden naar info@afasienet.com.

Winnaar Harry Moeskops Bokaal 2021

Vorig jaar was De A-factor winnaar van de Harry Moeskops Bokaal.

Lees het bericht hier terug.

maandag 27-06-2022

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie