Week van de Afasie: 5-12 oktober 2019

Bekijk de activiteiten in de buurt

Nieuwe website SAN

De Stichting Afasie Nederland heeft een nieuwe website!

Op deze website vind je alle informatie over de SAN, zoals doelstellingen, historie, jaarverslagen, samenstelling bestuur, ANBI-status en subsidies.

Subsidies

De SAN verleent subsidies voor diverse activiteiten:

  • Organiseren van (sociale) activiteiten die de participatie van afasiepatiënten bevorderen;
  • Productontwikkeling t.b.v. mensen met afasie en hun omgeving;
  • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van afasie;
  • Reisbeurs t.b.v. congresbezoek door afasieprofessionals;
  • Subsidie voor promovendi: ondersteuning voor de publicatie van het proefschrift.

Op de website staan voor elke activiteit de voorwaarden beschreven en vind je een aanvraagformulier.

donderdag 31-08-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie