Nieuwe lijst van apps, hulpmiddelen en websites

De werkgroep technologie heeft de lijst met apps, hulpmiddelen en websites weer herzien.

Deze lijst kan gebruikt worden bij de behandeling van afasie, of voor ondersteuning van de communicatie.

Op deze pagina vind je de volledige lijst.

Aanvullingen en wijzigingen kunnen gemaild worden naar Anke Harbers.