Lezen en schrijven van complexe zinnen

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een artikel samengevat over het effect van syntactische complexiteit op het lezen en schrijven van zinnen bij mensen met afasie.