Hoop voor mensen met afasie

Het artikel dat de werkgroep literatuur deze maand heeft samengevat gaat over hoop: Hoe ervaren mensen met afasie hoop in de post acute fase van de revalidatie, en welke factoren beïnvloeden hoop?

Bright, F., Kayes M., McCann, M. & McPherson, K. (2013). Hope in people with aphasia. Aphasiology, Vol 27(1), 41-58.