De Netwerkgroep CVA Logopedie Noord Nederland bestaat 10 jaar!

De Netwerkgroep CVA Logopedie Noord Nederland bestaat 10 jaar!! Met logopedisten uit ziekenhuizen, revalidatie, verpleeghuiszorg en de eerstelijn hebben we één gezamenlijk doel: een gestroomlijnde, kwalitatief goede logopedische zorg voor CVA patiënten in Noord Nederland.

We hadden in de afgelopen jaren in totaal al 20 netwerkbijeenkomsten. Hiermee is een stevig fundament ontstaan van elkaar kennen, samenwerken en kennisdelen.

Dat verdient een nieuw Logo!

Wij hebben dit gevierd met een extra gezellige bijeenkomst en een leerzame lezing van Gert Messchendorp, verpleegkundig specialist vasculaire neurologie (UMCG). Op naar de volgende 10 jaar!

Het idee achter het logo is dat de vier stromen (ziekenhuis, eerstelijn, revalidatie en verpleeghuis) met elk hun eigen plaats in de keten (in het logo hun eigen kleur/vakje) samenkomen om één nieuw geheel te vormen.