Branco van Dantzigprijs voor Philine Berns en Sandra Wielaert!

Tijdens het NVLF-congres op vrijdag 13 november jl. hebben Philine Berns en Sandra Wielaert de Branco van Dantzigprijs ontvangen voor hun boek: Status Afasietherapie. Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk.

foto Sjoerd van der Hucht, beschikbaar gesteld door de NVLF

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) kent de Branco van Dantzigprijs eenmaal per twee jaar toe. Deze prijs betreft, zoals in het reglement beschreven is, “een onderscheiding voor een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage ten behoeve van de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie.”

foto Sjoerd van der Hucht, beschikbaar gesteld door de NVLF

foto Sjoerd van der Hucht, beschikbaar gesteld door de NVLF

Het boek, dat is verschenen in 2014 onder redactie van Philine Berns en Sandra Wielaert, is een vervolg op: Status afasietherapie. Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk uit 2003.

Status afasietherapie. Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk bevat dertien unieke beschrijvingen van de logopedische interventie bij cliënten met afasie, geschreven door logopedisten en klinisch linguïsten die werkzaam zijn in de klinische praktijk. Twee van de beschrijvingen betreffen respectievelijk de interventie van Primair Progressieve Afasie en kinderafasie.

De casuïstiek is gestoeld op de principes van Evidence Based Practice, en geeft inzicht in de keuzes die behandelaren maken in hun dagelijks klinisch handelen. In deze uitgave is de Internationale Classificatie van Functioneren (ICF) als kader gebruikt. Alle domeinen van het ICF zijn terug te vinden in de gepresenteerde casuïstiek, van taalherstel tot participatiegericht benadering. Leren leven met afasie staat hierbij centraal.

Het boek nodigt logopedisten uit tot kritische reflectie ten aanzien van het eigen handelen en is uitstekend materiaal voor het onderwijs.

Uit het juryrapport:

  • “Het boek biedt de logopedist informatie die niet makkelijk op een andere manier te verkrijgen is”.
  • “De inhoud sluit goed aan bij de ingeslagen weg binnen de logopedie van kijken naar de patiënt op participatieniveau”.

Sandra en Philine, namens AfasieNet van harte gefeliciteerd!

woensdag 18-11-2015

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie