Afasieconferentie 2019: Call for Abstracts!

Ook in 2019 is er weer een AfasieNet-conferentie, op 4 en 5 oktober. De Afasieconferentie ontwikkelt zich verder! De programmacommissie wil graag voor een deel van het programma gaan werken met inzendingen vanuit het werkveld.

 1. Wil je een lopend onderzoek presenteren, of wil je de resultaten van een onderzoek of interventie met het werkveld delen?
 2. Doe je (mee met) een klinisch project en wil je je ervaringen en bevindingen met het werkveld delen?
 3. Heb je een casus, waarbij je de aanpak met het werkveld wilt delen? (Denk daarbij aan een klinisch goed geëvalueerde casus met voor- en nametingen met klinisch gangbare instrumenten- en een theoretische onderbouwing)
 4. Heb je ervaringen opgedaan met een (nieuwe) eHealth methode en wil je deze ervaringen delen?

Stuur dan een samenvatting naar info@afasienet.com met als titel ‘jouw naam-abstract 2019’ in een .doc of .docx bestand.

We doen deze oproep voor het eerst, dus misschien zijn er vragen of twijfel je over een inzending; neem dan gerust contact op met Judith Feiken van de programmacommissie, j.f.feiken@umcg.nl

Je inzending moet uiterlijk maandag 18 maart 2019, 08.00 uur binnen zijn.

Je ontvangt uiterlijk 1 april 2019 bericht of je inzending geaccepteerd zal worden voor een presentatie of voor een poster. Een presentatie op het congres zal maximaal 20 minuten (incl.vragen) duren.

Beoordeling

De beoordeling geschiedt door een beoordelingscommissie die bestaat uit een lid van de programmacommissie, een bestuurslid en een externe beoordelaar.

Commissieleden beoordelen geen inzendingen uit eigen groep of werkkring. Belangrijke aspecten waarnaar gekeken wordt zijn:

 • Heldere beschrijving van doel en werkwijze
 • Theoretische onderbouwing
 • Implicaties voor de praktijk

Nadere instructies

Hieronder vind je nadere instructies voor de samenvatting (Abstract). Het mag in het Nederlands.

Titel:

Auteurs: (Onderstreep de naam van de spreker indien er meerdere auteurs zijn)

Affiliatie:

Correspondentie-adres (e-mail):

ABSTRACT (max 600 woorden)

 • Achtergrond en doelen: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor de studie, het klinisch experiment of de casus. Beschrijf de doelen, inclusief de onderzoeksvraag en/of hypothesen.
 • Methode: Beschrijf het type onderzoek / interventie (bijv: kwalitatief – kwantitatief; N=1 studie; …) Beschrijf de participanten (bijv aantal, leeftijd, tijd post onset en ernst van afasie), hoe verliep data-verzameling?. Welke materialen zijn gebruikt en hoe (met welke methode) zijn de data geanalyseerd.
 • Resultaten: Beschrijf de resultaten en de uitkomsten.
 • Conclusies: Beschrijf de belangrijkste conclusie(s) uit het onderzoek / casus / experiment
 • Implicaties: Bespreek de implicaties voor toekomstig onderzoek en / of de klinische praktijk.
 • Referenties: Geef de belangrijkste referenties op (max. 5)

Laatste reacties

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie