Verworven kinderafasie

Verworven Kinderafasie (VKA) is een taalstoornis bij kinderen, veroorzaakt door een hersenbeschadiging.

Wanneer spreek je van kinderafasie?

Net als bij volwassenen, spreken we ook bij kinderen van een afasie, maar alleen als het kind voorafgaand aan de hersenbeschadiging of hersenfunctiestoornis een normale taalontwikkeling liet zien.

De oorzaak van de hersenbeschadiging kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld:

  • een beroerte;
  • een ongeluk;
  • een infectie in de hersenen;
  • een tumor in de hersenen.

Kinderen met VKA hebben moeite met spreken, begrijpen van gesproken taal, lezen en schrijven.

Wanneer spreek je niet van kinderafasie?

Bij kinderen jonger dan 2 jaar is de diagnose VKA daarom niet aan de orde. Ook kinderen die vanaf het begin een afwijkende of vertraagde taalontwikkeling hebben, hebben geen afasie. Zij hebben een taalontwikkelingsstoornis. Boven de 18 jaar spreken we niet meer van kinderafasie, maar van volwassen afasie.

Onderzoek en Behandeling

Voor het kind en voor u is het een nare ervaring om te merken dat het begrijpen en/of praten niet meer zo lukt als voorheen. Er is sprake van communicatienood.

Om te weten of er sprake is van verworven kinderafasie, is het belangrijk dat een logopedist onderzoek doet naar het begrijpen en het praten.
De logopedische diagnostiek en behandeling van kinderen met afasie kan plaatsvinden in verschillende settingen: in ziekenhuizen, revalidatiecentra, audiologische centra, scholen voor kinderen met spraak- of taalproblemen en in particuliere logopediepraktijken. De logopedische diagnostiek en behandeling van kinderen met afasie als gevolg van epilepsie, zoals het syndroom van Landau Kleffner, vindt plaats in epilepsiecentra.

De logopedist kan uw kind helpen en met hem/haar oefenen om het begrijpen, het praten en vinden van woorden te verbeteren. Als de problemen met begrijpen van gesproken taal en/of met spreken zeer belemmerend zijn, kan de logopedist u ook leren om ondersteunende communicatiemiddelen, zoals gebaren, plaatjes, of een spraakcomputer te gebruiken om zo goed mogelijk met uw kind te kunnen communiceren.

De logopedist zal u en andere betrokkenen uitleggen wat de afasie voor uw kind betekent en zal ook adviezen geven over de manier waarop u het beste met uw kind kunt communiceren.

Of uw kind weer net zo zal functioneren zoals het vóór het ontstaan van de afasie deed, is moeilijk te zeggen. Dit is o.a. afhankelijk van de leeftijd waarop de afasie ontstaat, en van de aard en de ernst van het letsel.

Gespecialiseerde teams

Het kinderafasieteam Rijndam Revalidatie in Rotterdam is gespecialiseerd in diagnostiek en therapie bij kinderen met taal- en communicatieproblemen na niet-aangeboren hersenletsel. De afgelopen jaren heeft het Kinderafasieteam Rijndam regelmatig kinderen met verworven afasie gezien en zo ervaring opgebouwd die uniek is in Nederland.

Het Taalpad

Om diagnostiek te kunnen bieden voor kinderen en ouders in heel Nederland heeft het Kinderafasieteam in 2015 het Taalpad ontwikkeld. Het kind komt met ouders 2 aaneengesloten dagen naar Rotterdam. Zonodig kunnen zij in Rijndam overnachten. In die twee dagen vindt alle diagnostiek plaats. Aan het eind van de 2e dag wordt het therapie-advies gegeven aan ouders.

Het team werkt nauw samen met de behandelend logopedist: als de behandeling van het kind niet in Rijndam plaats zal vinden, begeleidt het team de logopedist een jaar lang op vaste momenten.

Aanmelden

Aanmelding voor het Taalpad bij voorkeur via de behandelend logopedist, op de website: www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/verworven afasie/taalpad

Het syndroom van Landau-Kleffner

Het syndroom van Landau-Kleffner is een speciale vorm van verworven kinderafasie.

Lees verder
kind

Folder

Het expertiseteam van Rijndam Revalidatie heeft een folder ontwikkeld over woordvindingsmoeilijkheden bij kinderen. Deze folder kan door iedereen gebruikt worden, onder vermelding van de auteurs en Rijndam Revalidatie.

Leestips

Twee boeken over kinderen met niet-aangeboren hersenletsel:

  1. Mijn zondagse kind” (Lenie Jansen)
  2. Ik hou nog steeds van appeltaart” (Suzanne de Roos en Diana Moonen – de Zwaan)

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie