Week van de Afasie: 5-12 oktober 2019

Bekijk de activiteiten in de buurt

Niet-neurogene taalstoornissen: een eerste classificatie

07-10-2019 15:53

De samenvatting van de werkgroep literatuur gaat deze maand over niet-neurogene taalstoornissen.

Lees verder

Recent verschenen publicaties van Nederlandse en Vlaamse afasie-onderzoekers

02-07-2019 18:11

De onderstaande publicaties zijn verschenen in de periode december 2018-mei 2019:

Lees verder

Hoe beïnvloeden executieve functies de communicatie bij personen met een ernstige afasie?

02-07-2019 15:13

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een artikel samengevat dat een onderzoek beschrijft naar de relatie tussen executieve functies, talig functioneren en functionele communicatie bij mensen met een ernstige afasie.

Lees verder

Tekstberichten via de smartphone: hoe kun je dat trainen?

28-05-2019 10:33

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een onderzoek samengevat dat beschrijft hoe het gebruik van de smartphone bij het sturen en ontvangen van tekstberichten getraind kan worden.

Lees verder

Welke keuzes maken PM bij activiteiten in het dagelijks leven?

30-04-2019 22:14

Hoe kom je er nu goed achter welke interesses en behoeften personen met afasie (PMA) hebben in de chronische fase? Welke doelen kun je als logopedist of therapeut nu achterhalen op gebied van participatie? Wie kan dit het best aangeven; PMA of familie en naasten? En hoe kun je dit dan doen? Lees hieronder de samenvatting van het artikel ‘Keuzes bij activiteiten in het dagelijks leven door personen met afasie’.

Lees verder

Hoe worden werkwoorden gebruikt in discourse?

26-03-2019 16:48

Discourse krijgt binnen de afasiediagnostiek en behandeling steeds meer aandacht, omdat het de communicatie in het dagelijks leven reflecteert. Alledaagse communicatie omvat verschillende soorten discourse genres, zoals bijvoorbeeld het vertellen van een verhaal, discussiëren over een onderwerp of het beschrijven van een recept. Het lijkt waarschijnlijk dat er talige verschillen zijn tussen discourse-genres, maar hier is nog weinig over bekend. De studie van Dipper et al. (2018) probeert een antwoord te geven over het gebruik van werkwoorden in twee verschillende soorten discourse.

Lees verder

Een goed leven met afasie: welke factoren dragen hieraan bij?

29-01-2019 20:07

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat over een onderzoek door Linda Worrall en collega’s naar een goed leven met afasie.

Lees verder

Nieuw promotieproject

22-01-2019 11:26

Saskia Mooijman doet onderzoek naar de rol van executieve functies in het herstel van tweetalige afasie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Promotor en begeleider: Prof. dr. Rob Schoonen en dr. Marina Ruiter

Lees verder

Nieuwe website

22-01-2019 11:12

Frank Paemeleire meldde dat onlangs een nieuwe website is gelanceerd. Deze website werd ontwikkeld in het kader van de leerlijn Evidence-based handelen in de opleiding Bachelor in de Logopedie van de Arteveldehogeschool (Gent, België).

Lees verder

Recent verschenen publicaties van Nederlandse en Vlaamse afasie-onderzoekers

22-01-2019 11:02

De onderstaande publicaties zijn het verschenen in de periode maart-december 2018.

Lees verder

Hoe ontwikkel je informatiemateriaal dat geschikt is voor PMA?

21-12-2018 13:01

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een artikel uit Aphasiology samengevat over een onderzoek naar afasievriendelijk informatiemateriaal. Het onderzoek levert een aantal duidelijke criteria voor het ontwikkelen van informatiemateriaal dat geschikt is voor PMA.

Lees verder

PMA betrekken bij het vaststellen van de doelen: SMARTER doelbepaling!

11-12-2018 16:53

Hoe betrek je je client en naasten meer bij het bepalen van doelen? Susan Brouwers-Nabuurs heeft hierover in samenwerking met Vera de Haan-Neve en Frank Paemeleire een interessant artikel geschreven, dat in juli 2018 verschenen is in het Nederlands tijdschrift voor Logopedie

Lees verder

Verslag: International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC)

07-12-2018 19:37

Van 5-7 september jl. heeft de International Aphasia Rehabilitation Conference 2018 (IARC) plaatsgevonden in Aveiro, Portugal.

Sandra Wielaert doet verslag voor AfasieNet.

Lees verder

Hoe ervaren PMA en L2 sprekers de communicatieve toegankelijkheid van openbare dienstverlening?

27-11-2018 12:33

De samenvatting van de werkgroep literatuur van deze maand betreft een onderzoek naar de communicatieve toegankelijkheid van medewerkers van openbare dienstverlening, voor zowel mensen met afasie als mensen die in een andere taal dan hun moedertaal (moeten) spreken.

Lees verder

Verslag Science of Aphasia Conferentie 2018 te Venetië

20-11-2018 22:32

Christine Versluis heeft in september de Science of Aphasia (SoA) Conferentie te Venetië bezocht en doet enthousiast verslag voor AfasieNet.

Lees verder

Werkgroep Literatuur zoekt nieuwe deelnemers!

20-11-2018 17:21

De werkgroep Literatuur levert elke maand een samenvatting aan van een wetenschappelijk artikel. Deze samenvatting wordt met de maandelijkse nieuwsbrief onder de leden van AfasieNet verspreid.

Lees verder

Wat is de rol van gebaren in de communicatie met personen met afasie?

10-10-2018 19:04

De literatuursamenvatting van deze maand beschrijft een onderzoek naar het inzetten van gebaren in de communicatie met mensen met afasie. Er is zowel gekeken naar het begrijpen als het produceren van gebaren.

Lees verder

Interactie tijdens testsituatie anders dan in alledaagse conversaties?

26-06-2018 22:38

De werkgroep literatuur heeft een onderzoek samengevat dat kijkt naar de interactie in conversaties tussen PMA en logopedisten tijdens testsituaties en tijdens alledaagse gesprekssituaties.

Lees verder

Hoe ervaren mensen met ernstige afasie hun deelname aan een afasiegroep?

22-05-2018 13:09

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een onderzoek samengevat dat kijkt naar de deelname van mensen met een ernstige afasie aan groepstherapie.

Lees verder

Afasie na een beroerte minder ernstig bij tweetaligheid?

01-05-2018 12:06

De samenvatting van deze maand betreft een onderzoek naar tweetaligheid, met name de vraag of de sterke cognitieve vaardigheden horende bij tweetaligheid een mogelijk positief effect hebben op herstel van taalfunctie bij afasie na CVA.

Lees verder

Recent verschenen publicaties van Nederlandse en Vlaamse afasie-onderzoekers

17-04-2018 11:50

Het afgelopen half jaar zijn diverse publicaties verschenen van afasieonderzoek in Nederland en Vlaanderen.

Lees verder

Oproep: deelnemers met afasie gezocht voor leesstudie

17-04-2018 11:38

In april 2018 start de ReMA-studente Olga Pakholiuk aan de Universiteit van Amsterdam een eyetracking leesstudie waarvoor ze patiënten met een milde afasie zoekt.

Lees verder

Overzicht recente scripties

17-04-2018 11:36

Er zijn de afgelopen periode weer enkele scripties verschenen op het gebied van afasie.

Lees verder

Congresaankondigingen

17-04-2018 11:35

Dit jaar zijn er weer diverse internationale congressen en conferenties op het gebied van afasie.

Deze congressen zijn ook terug te vinden in de Agenda.

Lees verder

Meer aandacht voor executieve functies bij afasie

30-03-2018 12:32

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een editorial samengevat uit Aphasiology van Laura Murray.

Een editorial is een inleiding bij een themanummer van Aphasiology. Dit themanummer gaat over executieve functies bij afasie. In de inleiding wordt een heel korte beschrijving gegeven van de verschillende artikelen in het themanummer (juli 2017).

Lees verder

Oudere berichten