PMA betrekken bij het vaststellen van de doelen: SMARTER doelbepaling!

11-12-2018 16:53

Hoe betrek je je client en naasten meer bij het bepalen van doelen? Susan Brouwers-Nabuurs heeft hierover in samenwerking met Vera de Haan-Neve en Frank Paemeleire een interessant artikel geschreven, dat in juli 2018 verschenen is in het Nederlands tijdschrift voor Logopedie

Lees verder

Verslag: International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC)

07-12-2018 19:37

Van 5-7 september jl. heeft de International Aphasia Rehabilitation Conference 2018 (IARC) plaatsgevonden in Aveiro, Portugal.

Sandra Wielaert doet verslag voor AfasieNet.

Lees verder

Hoe ervaren PMA en L2 sprekers de communicatieve toegankelijkheid van openbare dienstverlening?

27-11-2018 12:33

De samenvatting van de werkgroep literatuur van deze maand betreft een onderzoek naar de communicatieve toegankelijkheid van medewerkers van openbare dienstverlening, voor zowel mensen met afasie als mensen die in een andere taal dan hun moedertaal (moeten) spreken.

Lees verder

Verslag Science of Aphasia Conferentie 2018 te Venetië

20-11-2018 22:32

Christine Versluis heeft in september de Science of Aphasia (SoA) Conferentie te Venetië bezocht en doet enthousiast verslag voor AfasieNet.

Lees verder

Werkgroep Literatuur zoekt nieuwe deelnemers!

20-11-2018 17:21

De werkgroep Literatuur levert elke maand een samenvatting aan van een wetenschappelijk artikel. Deze samenvatting wordt met de maandelijkse nieuwsbrief onder de leden van AfasieNet verspreid.

Lees verder

Wat is de rol van gebaren in de communicatie met personen met afasie?

10-10-2018 19:04

De literatuursamenvatting van deze maand beschrijft een onderzoek naar het inzetten van gebaren in de communicatie met mensen met afasie. Er is zowel gekeken naar het begrijpen als het produceren van gebaren.

Lees verder

Interactie tijdens testsituatie anders dan in alledaagse conversaties?

26-06-2018 22:38

De werkgroep literatuur heeft een onderzoek samengevat dat kijkt naar de interactie in conversaties tussen PMA en logopedisten tijdens testsituaties en tijdens alledaagse gesprekssituaties.

Lees verder

Hoe ervaren mensen met ernstige afasie hun deelname aan een afasiegroep?

22-05-2018 13:09

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een onderzoek samengevat dat kijkt naar de deelname van mensen met een ernstige afasie aan groepstherapie.

Lees verder

Afasie na een beroerte minder ernstig bij tweetaligheid?

01-05-2018 12:06

De samenvatting van deze maand betreft een onderzoek naar tweetaligheid, met name de vraag of de sterke cognitieve vaardigheden horende bij tweetaligheid een mogelijk positief effect hebben op herstel van taalfunctie bij afasie na CVA.

Lees verder

Recent verschenen publicaties van Nederlandse en Vlaamse afasie-onderzoekers

17-04-2018 11:50

Het afgelopen half jaar zijn diverse publicaties verschenen van afasieonderzoek in Nederland en Vlaanderen.

Lees verder

Oproep: deelnemers met afasie gezocht voor leesstudie

17-04-2018 11:38

In april 2018 start de ReMA-studente Olga Pakholiuk aan de Universiteit van Amsterdam een eyetracking leesstudie waarvoor ze patiënten met een milde afasie zoekt.

Lees verder

Overzicht recente scripties

17-04-2018 11:36

Er zijn de afgelopen periode weer enkele scripties verschenen op het gebied van afasie.

Lees verder

Congresaankondigingen

17-04-2018 11:35

Dit jaar zijn er weer diverse internationale congressen en conferenties op het gebied van afasie.

Deze congressen zijn ook terug te vinden in de Agenda.

Lees verder

Meer aandacht voor executieve functies bij afasie

30-03-2018 12:32

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een editorial samengevat uit Aphasiology van Laura Murray.

Een editorial is een inleiding bij een themanummer van Aphasiology. Dit themanummer gaat over executieve functies bij afasie. In de inleiding wordt een heel korte beschrijving gegeven van de verschillende artikelen in het themanummer (juli 2017).

Lees verder

De Communication Accommodation Theory: een verklaring voor communicatieproblemen bij afasie?

27-02-2018 19:37

Deze maand is door de werkgroep literatuur een artikel samengevat over de Communication Accomodation Theory. In dit artikel wordt een mogelijke verklaring besproken voor het gebrek aan generalisatie van compensatiestrategieën door personen met afasie (PMA). Deze verklaring kan ook een verrijking betekenen voor onze kijk op Communicatie Partner Training (CPT).

Lees verder

RELEASE, een groot internationaal onderzoeksproject

20-02-2018 12:59

RELEASE (rehabilitation and recovery of people with aphasia after stroke) is een groot internationaal onderzoeksproject, waaraan ook verschillende Nederlandse afasie onderzoekers meewerken. Het wordt geleid door Prof. Dr. Marian Brady (universiteit van Glasgow). De projectleiders hebben een korte samenvatting van dit onderzoek geschreven. Deze is vertaald in het Nederlands door Ineke van der Meulen en kun je hier vinden.

Lees verder

Verbetert de verbale communicatie door het leren toepassen van getrainde uitingen?

23-01-2018 16:12

In de samenvatting van deze maand wordt een onderzoek beschreven naar het toepassen van -in de stoornisgerichte therapie- geleerde taaluitingen in functionele gesprekssituaties.

Lees verder

Groepstherapie bij PPA: haalbaar en zinvol?

19-12-2017 22:04

De samenvatting van deze maand betreft een studie naar de haalbaarheid en het effect van groepstherapie bij primair progressieve afasie.

Lees verder

Hoe goed werkt logopedie bij afasie?

05-12-2017 14:03

Hoe goed werkt logopedie bij verschillende stoornissen, waaronder afasie? Om op die vraag antwoord te krijgen liet de NVLF zogenoemde ‘evidence summaries’ ontwikkelen. Deze evidence summaries zijn nu beschikbaar.

Lees verder

Heeft zingen in een afasiekoor effect?

21-11-2017 13:22

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een onderzoeksrapport samengevat naar het effect van zingen in een afasiekoor op de vloeiendheid van het spreken, de woordvinding, de verbale communicatie in dagelijkse situaties én de kwaliteit van leven van personen met afasie en/ of spraakapraxie.

Lees verder

In memoriam: Peter Mariën (1962-2017)

08-11-2017 13:42

Op 1 november is Peter Mariën, een befaamde neurolinguïst, overleden. Roelien Bastiaanse en Evy Visch schreven een in memoriam.

Lees verder

Patiëntenversie van de Richtlijn Afasie

26-10-2017 22:37

Voor mensen met afasie en naasten is er nu een speciale versie van de Richtlijn “onderzoek en behandeling van afasie”

Lees verder

Semantische therapie bij Primair Progressieve Afasie: wat werkt?

25-10-2017 15:40

Deze maand heeft de werkgroep literatuur een artikel samengevat over semantische therapie bij verschillende subtypes van Primair Progressieve Afasie.

Lees verder

Congresaankondiging

17-10-2017 16:47

Binnenkort zal de volgende internationale conferentie plaatsvinden. Deze is ook terug te vinden in de Agenda.

 

 

Lees verder

Recent verschenen publicaties van Nederlandse en Vlaamse afasie-onderzoekers

17-10-2017 16:33

Het afgelopen half jaar zijn diverse publicaties verschenen van afasieonderzoek in Nederland en Vlaanderen.

Lees verder

Oudere berichten