Woordvinding bij afasie

14-05-2018

Woordvindingsproblemen komen bij elk type afasie voor. Toch zijn er grote verschillen in de aard van de woordvindingsproblemen. Een goede behandeling vereist daarom goede diagnostiek. Wilt u meer weten over de verschillende soorten woordvindingsproblemen bij afasie, mogelijkheden voor diagnostiek en de verschillende behandelwijzen die er zijn? Dan is deze cursus iets voor u. Tijdens de cursus wordt onder meer geoefend met het afnemen, uitwerken en interpreteren van diverse tests voor woordvinding en wordt het geleerde toegepast op uw eigen werkomgeving.


Kosten

684


Plaats

Utrecht


Contactgegevens

https://www.proeducation.nl/Paramedisch/Cursus/Woordvinding-bij-Afasie.html

Resultaat

U kent diverse mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van woordvinding bij afasie.
U kunt bij een case beargumenteerd keuzen maken voor diagnostiek en therapie.
U kent een aantal belangrijke cognitief-linguïstische modellen voor woordvinding, zoals het model van Ellis & Young (1988) en het interactieve model van Dell (1986).
Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor logopedisten, die regelmatig met mensen met afasie werken en graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld of hun kennis willen opfrissen.

De cursus is niet bedoeld voor logopedisten die de cursus PALPA al gevolgd hebben, aangezien de inhoud van deze cursus gedeeltelijk ook besproken wordt in de cursus PALPA. De cursus Woordvinding bij Afasie is een inleidende cursus, de cursus PALPA gaat dieper in op deze en andere stof.

Aanpak
In de cursus wisselen theorie en praktijk elkaar continu af. Er is veel ruimte voor discussie met medecursisten. Het oefenen van diagnostiek gebeurt met behulp van videofragmenten, rollenspellen en casuïstiek. Tijdens de tweede dag staat het bespreken van door de cursisten meegebrachte cases centraal.

 

 

Docent

De cursus wordt verzorgd door dr. Ineke van der Meulen. Zij is klinisch linguïst en werkzaam binnen het afasieteam van Rijndam Revalidatie te Rotterdam.

Programma

In deze actuele cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Cognitief-linguïstische modellen voor woordvinding
Afname, scoring en interpretatie van diverse tests voor woordvinding bij afasie, zoals de Boston Benoemtaak, PALPA-taken, word fluency, TRACE
Evidence-based behandelen van woordvindingsproblemen bij afasie
Recent onderzoek naar woordvinding bij afasie