SMTA voor kinderen

06-04-2023 t/m 06-07-2023

SMTA is een behandelprogramma voor kinderen met een spraakontwikkelingsdyspraxie, verworven kinderafasie en/of spraakapraxie. Het is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Het uitgangspunt van SMTA is dat diverse muzikale parameters het spreken ondersteunen en stimuleren.


Kosten

€1500,- (indien samen met muziektherapeut)
€800,- (indien alleen als logopedist)


Plaats

Beetsterzwaag


Contactgegevens

https://academie.revalidatie-friesland.nl/cursus/speech-music-therapy-for-aphasia-smta-voor-kinderen-6-april-6-juli-2023/

Doelgroep

Samenwerkende logopedisten en muziektherapeuten die werken met kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie, verworven kinderafasie en/of spraakapraxie.

Doel

Leren toepassen van SMTA.

Inhoud en werkwijze

In deze cursus leer je de theorie en achtergronden van de SMTA en de opbouw van de behandeling kennen. Vervolgens oefen je de toepassing van de SMTA met jouw medecursisten. Na deze eerste dag dien je een periode lang ervaring op te doen in jouw eigen werksituatie. Je maakt tevens een opname van een SMTA behandeling in je eigen werksituatie die je voorafgaand aan de tweede cursusdag aan de docenten toestuurt. Tijdens deze dag wordt een aantal opnames gezamenlijk geëvalueerd en volgt er feedback op jouw handelen.
Let op: Om dag 2 van de cursus te mogen volgen dien je vóór cursusdag 2 een opname van een SMTA behandeling op te sturen. Wanneer je geen opname inlevert, kun je dag 2 niet bijwonen en vervalt jouw inschrijving (kosten worden niet gerestitueerd).

Duur
2 cursusdagen (14 SBU)
zelfstudie (6 SBU)

Docenten
Logopedist/klinisch linguïst, Mirjam van Tellingen
Muziektherapeut, Ariska Groen

Accreditatie
NVLF 11,5 punten
Register Vaktherapie 16 punten