DIAS

23-03-2023

Het UMCG Centrum voor Revalidatie ontwikkelde samen met de afdeling Taalwetenschap (RUG) het DIAS, Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak, (Feiken & Jonkers, 2012). Logopedisten en klinisch linguïsten kunnen hiermee de ernst en aard van de spraakapraxie op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen.


Kosten

€ 395,-


Plaats

Groningen


Contactgegevens

https://stapp.solutions/training-dias/

Inhoud

Tijdens deze cursus behandelen we drie onderdelen:

  • Theorie van de spraakapraxie: wat is het nu precies? Onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen.
  • Kennismaken met het DIAS. Uitgangspunten, opbouw, afname, scoringswijze en beoordeling uitkomsten.
  • Praktisch oefenen met het DIAS.

Doel

Na afloop van deze cursus ken je de theoretische achtergronden van spraakapraxie en weet je hoe je het DIAS kunt gebruiken in de klinische praktijk.

Doelgroep

Logopedisten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

Inschrijven

Je kunt je hier inschrijven.