CAT-NL: verdiepingscursus

09-11-2016


Kosten

Prijs: € 275,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.


Plaats

Utrecht


Contactgegevens

CAT-NL verdiepingstraining

De CAT-NL, Comprehensive Aphasia Test, bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast kan de CAT-NL ingezet worden om de richting en de stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven en als evaluatie-instrument.

Inhoud

Tijdens deze training staat de toepassing van de CAT-NL centraal, maar uiteraard wordt uitgebreid ingegaan op de toegevoegde waarde van de test aan het bestaande therapiemateriaal. De ervaringen van de cursisten met de praktische toepassing van de CAT-NL zijn van essentieel belang. Uit de praktijk moet blijken in hoeverre de CAT-NL bijvoorbeeld voldoet als een test voor heel ernstige of hele lichte afatische stoornissen en wat de CAT-NL kan betekenen voor het diagnosticeren van taalstoornissen bij neurologische aandoeningen in het kader van een dementie, trauma of hersentumor. De veelvoorkomende vragen bij de afname, scoring en interpretatie worden besproken, waarbij ook wordt ingegaan op de betekenis van de C-scores in vergelijking met de T-scores.

 

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

Update wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de CAT-NL
Inzet van de CAT-NL bij verschillende neurologische aandoeningen
Foutenanalyse, o.a. bij de benoemtaak
Interpretatie van de testresultaten en implicaties voor therapie
Naast de beschikbare casuïstiek van de trainster wordt de deelnemers ook gevraagd om een casusbeschrijving mee te nemen, bij voorkeur met filmmateriaal.

 

Doelstelling

Na afloop van de cursus:

Is de deelnemer in staat de scores te interpreteren en te verwerken in een patiëntenverslag
Is de deelnemer in staat om op basis van de testresultaten een behandeling te kiezen
Is de deelnemer op de hoogte van de meest recente afasie-onderzoek met betrekking tot behandeling
Weet de deelnemer hoe de CAT-NL zich verhoudt tot andere afasie tests
Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met afasiepatiënten en al ervaring hebben opgedaan met het gebruik van de CAT-NL.

Wilt u eerst meer vertrouwd raken met de CAT-NL? Volg dan onze basistraining. Voor meer informatie klik hier.
Trainer
Deze training wordt gegeven door Evy Visch.

 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 7 punten voor logopedisten aangesloten bij NVLF.
Bijzonderheden

Er is ook een webinar van Evy Visch over de plaats van de CAT in de diagnostiek van Afasie. Klik hier om het webinar te bekijken. Daarnaast zijn er ook diverse whitepapers beschikbaar over de CAT-NL, u vindt deze hier.